Trosi sgil-gynhyrchion

Yn Pennotec rydym yn credu’n gryf mewn hyrwyddo Economi Gylchol, lle rydym yn defnyddio adnoddau cyn hired â phosibl, gan dynnu’r gwerth mwyaf o’r adnoddau tra’u bod yn cael eu defnyddio, ac yna adfer ac adfywio cynhyrchion a deunyddiau ar ddiwedd pob oes gwasanaeth.