Prosesau Glân

Ein rôl o fewn y bio-economi yw datblygu technolegau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, yn enwedig wrth echdynnu a throi cynhyrchion gwerthfawr o wastraff, gan gydweithio’n agos â phrifysgolion ac arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant